bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ISTRAŽIVAČ PRIPRAVNIK/MLADI ISTRAŽIVAČMSc Jovana Kabić

Realizacija istraživačkih aktivnosti – sakupljanje, prezervacija, detekcija karbapenem rezistentnih gram negativnih bakterija, molekularni eseji, statističke i bioinformatičke analize. Diseminacija rezultata projekta.

BROJ TELEFONA
+381 11 364 33 73
EMAIL ADRESA
jovana.kabic@gmail.com

KARIJERA U BROJEVIMA

3

GODINE ISKUSTVA

3

NAUČNE PUBLIKACIJE

12

CITIRANOST

2

HIRSCH INDEKS

VEŠTINEO MSc Jovani Kabić

Istraživač, promoter nauke, naučni edukator, kompetentna u oblastima molekularne biologije i mikrobiologije, samostalno izvodi molekularne i bioinformatičke metode.

“Čak i najmudriji ne vide kako će se sve završiti. ”
– JRR Tolkin

DOSTIGNUĆABiografija

Jovana Kabić je student doktorskih studija Molekularne biologije prokariota. Član je bakteriološke grupe na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju, u okviru koje se bavi fenotipskom i molekularnom detekcijom antimikrobne rezistencije među kliničkim izolatima Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija. Istraživački rad Jovane Kabić usredsređen je na Gram negativne bakterije, pre svega na multiplo rezistentne sojeve Acinetobacter baumannii i Pseudomonas aeruginosa i molekularne mehanizme antimikrobne rezistencije i virulencije.

UDRUŽENJA I ČLANSTVA

Udruženje mikrobiologa Srbije, Federacija evropskih udruženja mikrobiologa, Istraživačka Stanica Petnica

ODABRANE PUBLIKACIJE
  1. Dimkić I, Fira D, Janakiev T, Kabić J, Stupar M, Nenadić M et al. The microbiome of bat guano: for what is this knowledge important?. Appl Microbiol and Biotechnol 2021; 105:1407–1419.
  2. Dimkić I, Stanković S, Kabić J, Stupar M, Nenadić M, Ljaljević-Grbić M et al. Bat guano-dwelling microbes and antimicrobial properties of the pygidial gland secretion of a troglophilic ground beetle against them. Appl Microbiol Biotechnol 2020; 104(9):4109-4126.
OBRAZOVANJE

2016 – ongoing   Ph.D. studies; modul Molekularna biologija of Prokaryotes, Biološki Fakulet, Univerzitet u Beogradu;

2015 – 2016         Master akademske studije; modul Molekularna biologija – Mikrobiologija, Biološki Fakulet, Univerzitet u Beogradu;  naslov Master teze “Mikrobijalni diverzitet guana iz pećina Srbije“;

2010 – 2015        Osnovne akademske studije Biologije; modul Molekularna biologija i fiziologija Biološki Fakulet, Univerzitet u Beogradu;