bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Naš tim

Irena Aranđelović (ranije Živanović)

Doc. dr Irena Aranđelović (ranije Živanović)

Rukovodilac Projekta
Ina Gajić

Doc. dr Ina Gajić

Član projekta
Marina Šiljić

Naučni saradnik DrMarina Šiljić

Član projekta
Valentina Ćirković (ranije Nikolić)

Naučni saradnik DrValentina Ćirković (ranije Nikolić)

Član projekta
Marko Janković

Asistent drMarko Janković

Član projekta
 Jovana Kabić

Istraživač pripravnik MSc Jovana Kabić

Član projekta